MACIF Acti OchronaCo jest przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy Acti OCHRONA?

Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową następujące zdarzenia ubezpieczeniowe: śmierć oraz trwałe i całkowite inwalidztwo ubezpieczonego, rozumiane jako całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek działalności zarobkowej lub uzyskiwania jakichkolwiek dochodów i utratę zdolności do samodzielnej egzystencji.


Warunki ogólne polisyZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA ACTI OCHRONA:


  • wiek ochrony Ubezpieczonego przedłużony do 75 roku życia!
  • nowe zdarzenie ubezpieczeniowe - śmierć w wyniku NW!
  • wysokość świadczenia w przypadku śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wieku od 18 do 70 roku życia równa jest sumie ubezpieczenia,
  • wysokość świadczeń w wieku 71-75 lat wynosi...

               ...100% sumy ubezpieczenia, w przypadku śmierci Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, albo...

                ...1% sumy ubezpieczenia, w przypadku śmierci (innej, niż spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem) lub trwałego i całkowitego inwalidztwa Ubezpieczonego, jednakże nie więcej niż 1 000 zł;PAMIĘTAJ, TO WAŻNE!

Umowy dodatkowe


Poważne zachorowanie

  • maks. wiek wstępu: 54 lata
  • wiek obowiązywania: 60 lat

Trwała i całkowita niezdolność do pracy

  • maks. wiek wstępu: 54 lata
  • wiek obowiązywania: 60 lat

Trwała i całkowita niezdolność do pracy

  • maks. wiek wstępu: 54 lata

Pobyt w szpitalu w wyniku NW

  • 100/200 zł dzień pobytu, płatne do 90 dni


Przykładowe składki roczne dla kwoty ubezpieczenia 100 000 PLN


       Wiek               Taryfa dla kobiet i mężczyzn       
18 221,00
19 232,65
20 238,14
21 236,68
22 235,20
23 233,70
24 232,18
25 230,64
26 229,08
27 229,32
28 231,30
29 234,07
30 238,48
31 247,95
32 255,42
33 265,20
34 275,52
35 288,01
36 303,40
37 319,14
38 336,00
39 354,71
40 375,96
41 399,63
42 424,84
43 453,75
44 483,96
45 519,03
46 554,40
47 591,43
48 635,60
49 683,10
50 733,04
51 792,61
52 847,44
53 903,50
54 961,28
55 1012,41
56 1 063,92
57 1 115,69
58 1 167,60
59 1 228,97
60 1 291,08
61 1 355,46
62 1 430,80
63 1 509,20
64 1 591,38
65 1 676,39
66 1 764,88
67 1 848,75
68 1 937,00
69 2 032,52
70 2 135,04
71 188,00
72 184,00
73 180,00
74 176,00
75 172,00