• Zabezpiecz Siebie i Swoich bliskich
  Acti Ochrona
  Ubezpieczenie na dobrych warunkach dla każdego!
  Dwa warianty opłaty rocznej do wyboru:
  40 zł lub 80 zł

Nowoczesne ubezpieczenie na prostych zasadach Uniwersalny produkt dla każdego!

Ubezpieczenie na życie Acti Ochrona Bezpieczeństwo PlusMACIF Życie TUW, należące do grupy MACIF, prowadzi swoją działalność ubezpieczeniową w Polsce od 5 lat. MACIF Życie jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych stawia sobie nadrzędny cel, jakim jest ubezpieczanie swoich członków na jak najlepszych warunkach.

Grupa Macif obsługuje 5 milionów członków zapewniając im ubezpieczenia majątkowe i osobowe, produkty ochronno-emerytalne, kredyty i usługi assistance. Na 1 stycznia 2010 r. posiadała w swoim portfelu 16 milionów umów. Macif jest największym we Francji ubezpieczycielem komunikacyjnym pod względem liczby ubezpieczonych pojazdów. W 2009 r. obrót Grupy wyniósł 5,7 miliarda euro.Acti Ochrona Bezpieczeństwo Plus to:

zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich,uniwersalny produkt dla każdego,

nowoczesne ubezpieczenie na prostych zasadach z niską składką,zwrot części kosztów pogrzebowych,


Dwa warianty do wyboru:

Wariant I40 zł

 • Śmierć z każdej przyczyny: 1 500,00 zł
 • Śmierć w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku: 15 000,00 zł
 • Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 30 zł/dzień pobytu (od drugiej doby do 15 dni)
Ubezpiecz się!

Wariant II80 zł

 • Śmierć z każdej przyczyny: 3 000,00 zł
 • Śmierć w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku: 30 000,00 zł
 • Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 60 zł/dzień pobytu (od drugiej doby do 15 dni)
Ubezpiecz się!
Jak sie ubezpieczyć?

Pobierz dokumenty
Wypełnij dokumenty i opłać składkę
Wyślij dokumenty do nas
Acti Ochrona Bezpieczeństwo Plus